WORKSHOP

Off-Road School, do Touratech Việt Nam tổ chức, dựa theo mô hình và chương trình chuyên nghiệp Touratech Rally – Đức, phổ biến và uy tín ở các quốc gia phát triển, các quốc gia đã chơi xe PKL, xe địa hình từ lâu đời. Chương trình đã được lan rộng và trở thành chương trình nổi tiếng, với những Instructor được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Lần đầu tiên, Touratech Việt Nam giới thiệu mô hình này, với sứ mệnh xây dựng một văn hóa tốc độ lành mạnh, một môi trường lái xe chuyên nghiệp cho các biker Việt. 

ĐẶT CHỖ