GIỚI THIỆU

Toạ lạc tại quận 9 với diện tích 33.000m2, Off-Road School được ấp ủ tạo nên cộng đồng biker văn minh và lái xe an toàn, cũng như chia sẻ đến những tay lái xe phân khối lớn đầu tiên tại Việt Nam. 

Off-Road School, do Touratech Việt Nam tổ chức, dựa theo mô hình và chương trình chuyên nghiệp Touratech Rally – Đức, uy tín ở các quốc gia phát triển, các quốc gia đã phổ biến xe phân khối lớn và xe địa hình từ lâu đời. Chương trình đã được lan rộng và nổi tiếng, với những Instructor được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Lần đầu tiên, Touratech Việt Nam giới thiệu mô hình này, với sứ mệnh xây dựng một văn hóa lái xe lành mạnh và một môi trường chuyên nghiệp cho các biker Việt.