Chính sách hoàn hủy

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN & HOÀN HỦY

ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN

  • Học viên thanh toán 100% phí tham gia khóa học ngay khi đăng ký và xác nhận tham gia.
  • Học viên được dời lịch tham gia huấn luyện đến khóa sau trong trường hợp bất khả kháng và vui lòng báo trước ít nhất 03 ngày.

 

ĐỐI VỚI TOUR NƯỚC NGOÀI

  • Khách tham gia thanh toán 50% phí đặt cọc tour ngay khi đăng ký tham gia.
  • Phần còn lại bao gồm: 50% phí tour, phí Visa, vé máy bay… sẽ được thanh toán khi có kết quả đậu Visa.
  • Trong trường hợp khách trượt Visa, khách sẽ chịu toàn bộ phí Visa và được hoàn trả phí đặt cọc.
  • Trường hợp Tour không tổ chức được vì lý do bất khả kháng, Off-Road School sẽ hoàn trả lại chi phí đặt cọc tour cho khách hàng.