Khóa học nâng cao

Đây là khóa học tiếp theo của lớp cơ bản. Khóa huấn luyện này được tổ chức trong hai ngày, Chúng tôi tập trung lớp này dành cho những biker muốn nâng cao trình độ lái xe của mình cho những chuyến đi dài, nhưng cũng vẫn phải đáp ứng độ an toàn và sự thú vị kể cả trên những cung đường xấu. Các bài tập nâng cao được đan xen với các tình huống mà học viên có thể gặp trong những chuyến đi . Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn các học viên thấy một số kỹ thuật thú vị như phanh dích dắc hay trượt kỹ thuật.
 
Chúng tôi cũng sẽ có các bài tập riêng, để học viên có thể phát triển theo ý mình. Việc huấn luyện cũng vẫn chủ yếu ở khu vực sa hình đào tạo của lớp, tuy nhiên cũng sẽ tổ chức vài chuyến đi ngắn để áp dụng những gì chúng tôi đã đào tạo.
 
Các bài tập trong chương trình bao gồm:
- Làm nóng động cơ và các tư thế lái nâng cao
- Kỹ thuật phanh nâng cao
- Kỹ năng bật tắt panh ABS hiệu quả
- Kỹ thuật nghiêng xe khi lái ở tốc độ cao
- Ngừng và xoay đầu xe trên dốc
- Kỹ thuật ngừng xe khi xuống dốc
- Kỹ thuật đi trên bùn lầy
- Kỹ thuật thắng lết bánh
- Kỹ thuật rê cua
- Kỹ thuật cua xoáy bánh
- Kỹ năng đi trên cát
- Kỹ thuật lội nước
- Kỹ năng cứu hộ